Etappmål

Bild på Etappmål

Etappmålen är viktiga. Här startar du med förväntan eller landar rik på upplevelser. Vid varje etappmål finns en tydlig karta och med en tydlig beskrivning av din vandring. Vila på en sittbänk, ta en fika, ladda upp eller summera dina intryck.

Vid varje etappmål finns en informationstavla som beskriver etappen norrut och söderut. Etappmålen ligger vid allmänna vägar där parkeringsplatser finns. Vissa etappmål går att nå med kollektivtrafik och vid en del finns det möjlighet till övernattning.

Vid varje etappmål finns parkeringsplats. Till flera etappmål där leden korsar en större väg går det kollektivtrafik, men mer eller mindre täta bussförbindelser är till exempel Mogetorp, Ånnaboda och Leken.

© 2017 REGION ÖREBRO LÄN