Boenden

Välkommen till boenden längs Bergslagsleden

Här hittar du en sammanställning av boenden längs Bergslagsledens sträckning. Boenden som ligger i direkt anslutning till leden finns även under respektive etapp. Övriga visas endast på denna sida och här anges avstånd till närmaste etapp på Bergslagsleden. Klicka på info i etapprutan.

Listan med boenden gör det möjligt att hitta information om varje alternativ, inklusive kontaktuppgifter, faciliteter och eventuella erbjudanden för vandrare.