ETAPPBLAD ATT LADDA NER!

2024-05-08
Etappbladen är klara och finns under respektive etapp för nedladdning. Etappens tillhörande rundslingor finns i kartbilden. Vi kommer inte att printa ut dem på block eller dylikt av miljöskäl helt enkelt. Men den finns för dig att skriva ut om du vill. Det är grundläggande info och ersätter inte en riktig karta. På varje blad finns QR-kod till den digitala kartan som innehåller mer detaljerad information med klickbara ikoner mm. För etapp 13 & 14 gäller att vi ska göra en mindre ändring inne i Svartå men i övrigt är de ok.